De Jong's Beton BV genomineerd voor Betonprijs 2013

Elke twee jaar organiseert De Betonvereniging de Betonprijs. Met de Betonprijs worden projecten beloond die op een bijzondere wijze het materiaal beton hebben toegepast.

De projecten zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Sectorale prijzen

 • Bruggen en viaducten
 • Natte waterbouw
 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw

Thematische prijzen

 • Restauratie/reparatie(gezamenlijk met Platform Betononderhoud)
 • Uitvoering (gezamenlijk met Stubeco)
 • Betontechnologie
 • Constructief ontwerp

De criteria die door de jury kunnen worden gehanteerd zijn de volgende:

 • Technologische nieuwheid. Innovativiteit: mate van (beton)technologische vernieuwing en creatief constructief ontwerp.
 • Samenwerking. Mate van samenwerking en procesintegratie.
 • Belang. Voorbeeldfunctie en praktijkpotentie.
 • Schoonheid. De mate waarin, gebruik makend van het materiaal beton, esthetisch verantwoord is vormgegeven.
 • Economie. De mate waarin levensduurkosten zijn geoptimaliseerd.
 • Duurzaamheid. De mate waarin sprake is van duurzaam geproduceerde en duurzaam te gebruiken producten.  bijzondere wijze het materiaal beton hebben toegepast.

De Jong's Beton BV is in de categorie Utiliteitsbouw genomineerd met het project: Renovatie Ministerie van Defensie.

De jury schreef het volgende:

" Het Ministerie van Defensie is een bestaand Rijksmonument. In het gebouw is een nieuwe ordening aangebracht. De bestaande vier gebouwen zijn met elkaar verbonden door de open binnenplaatsen te overkappen. Deze betonnen structuur met piramidevormige daklichten is prachtig vormgegeven. Als een camouflagenet omspant het glazen dak de binnenhoven. Anders dan bij veel recente glazen overkappingen is hier niet gezocht naar de meest lichte en transparante oplossing, maar juist naar een duidelijk aanwezige sculpturale vorm. De uitvoering van de organisch gevormde kolommen vroeg om speciale aandacht. Aan de kop van iedere kolom zit een kroon met vier balkaanzetten. Het balkrooster tussen de kronen is in het werk gestort beton met een hoge kwaliteit zelfverdichtend beton. Voor het storten van het betonnen dakgrid is een zeer nauwkeurige polyester bekisting gebruikt. Het effect is verbluffend strak. Het gaat bij dit project om een helder zichtbare toepassing van beton. De jury vindt het project een kathedrale transformatie van de bestaande binnenplaatsen in een verouderd gebouw. In de geest van deze tijd een relevante en duurzame ingreep. Door het nieuwe gebruik wordt het geheel passend in de huidige tijd. Het resultaat is een zichtbaar zorgvuldige detaillering en getuigt van vakmanschap.

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Den Haag
Architect: Sander Architecten B.V., Amsterdam
Constructeur: Pieters Bouwtechniek B.V., Delft
Aannemer: Heijmans Utiliteitsbouw, Rosmalen
Andere betrokken: Bijzonder Bouwkundig Alkmaar, De Jong Beton B.V., Maarssen "