Duurzaamheid binnen De Jong's Betonbedrijf BV

In de (prefab) betonindustrie is duurzaamheid in elk bestek of technische omschrijving een steeds wederkerend begrip.

De Jong's Beton heeft er in de afgelopen 2 jaren ervaring mee opgedaan.

Zo hebben wij in 2012 voor de BAM Utrecht het Danone Innovatie Centrum in Utrecht de prefabbetonnen onderdelen geleverd met 20% betongranulaat, te weten: kolommen, trappen en bordessen. Alles geleverd in zelfverdichtend zichtbeton.

Om betongranulaat simpel te verwerken is hiervoor onze menginstallatie aangepast. Aangezien wij dicht bij een aantal brekerijen zitten is de aanvoer van betongranulant geen enkel probleem.

Om zelf, als bedrijf, maatschappelijk verantwoord te ondernemen hebben wij dit jaar alle tl-verlichting vervangen door ledverlichting en/of spaarlampen, welke weer gekoppeld zijn aan sensoren. Op deze manier wil De Jong's Beton BV een bijdrage leveren aan het milieu.

 

Duurzaam inkopen

De Jong’s zal in toenemende mate duurzaamheid in overweging nemen bij het inkopen van producten en diensten. Om te zien waar we al goed bezig zijn en waar we nog vooruitgang kunnen boeken hebben we criteria vastgelegd in een beleid voor duurzaam inkopen. Hierbij zal De Jong’s zich inzetten om te werken conform de in dit beleid vastgestelde eisen en criteria. Daarbij letten wij op de veiligheid, recycling, prijs, gezondheid, duurzaam beheer van grondstoffen, kwaliteit, mensenrechten, het vermijden van milieuschade, arbeidsomstandigheden, uitstoot van broeikasgassen, en de levensduur van het product dat we inkopen.

 

2018

Na een eerste inventarisatie over gebruik van duurzame materialen kunnen wij al de eerste resultaten delen:

Betonproductie: Wij gebruiken waar mogelijk betongranulaat en cement met CSC keurmerk.

Elektriciteit: Per 2019 zullen wij overstappen naar een leverancier van groene stroom.

Bedrijfskleding: daarnaast hebben wij navraag gedaan bij de onze leverancier over de duurzaamheid van onze bedrijfskleding. 

 

Papier: wij gebruiken papier dat PEFC en Ecolabel is gecertificeerd. 

 

Betonmengsels en betonproducten samenstellen en de milieubelasting ervan bepalen. Gebruiksvriendelijk via internet. Uw product laten valideren door een LCA-deskundige. Het kan met de Ontwerptool Groen beton van Betonhuis. https://www.ontwerptoolgroenbeton.nl/

 

CO2 footprint