Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Jong's Betonbedrijf B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Jong's Betonbedrijf B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Jong's Betonbedrijf B.V. verstrekt.

De Jong's Betonbedrijf B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom De Jong's Betonbedrijf B.V. gegevens nodig heeft:

De Jong's Betonbedrijf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Jong's Betonbedrijf B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Jong's Betonbedrijf B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

De Jong's Betonbedrijf B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Jong's Betonbedrijf B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Jong's Betonbedrijf B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dejongsbetonbedrijf.nl. De Jong's Betonbedrijf B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Jong's Betonbedrijf B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Jong's Betonbedrijf B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Jong's Betonbedrijf B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Jong's Betonbedrijf B.V. op via info@dejongsbetonbedrijf.nl.

De Jong's Betonbedrijf B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Westkanaaldijk 15, 3606 AL Maarssen
Vestigingsadres: Westkanaaldijk 15, 3606 AL Maarssen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30215728
Telefoon: 0346 - 556094
E-mailadres: info@dejongsbetonbedrijf.nl

Concrete sustainability council silver

De Jong’s Betonbedrijf BV uit Maarssen is een middelgroot bedrijf dat bouwelementen van beton vervaardigt. Deze prefab betonnen elementen zijn voor projecten binnen de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw. Het bedrijf heeft criteria vastgelegd in een beleid voor duurzaam inkopen en produceren. De Jong’s Betonbedrijf BV kon zijn bestaande bedrijfsvoering binnen zeven maanden certificeren.

Wilt u een nieuw beton project starten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.